מקדמים את תמנע ל "אתר מורשת עולמית"

 

חמישה אישים מהבולטים בעולם האקדמיה ושמירת הסביבה נרתמו בימים אלו
למאמץ להכרזתה של בקעת תמנע כאתר מורשת עולמית על ידי אונסק"ו. הכרזה
כזו יש בה כדי להעניק לבקעת תמנע את המוניטין להם היא ראויה, מה שעשוי
להציבה על מפת האטרקציות של התיירות הנכנסת, ומקביל להבטיח שכל פעולה
במרחב זה תבוצע תוך שיקול דעת מעמיק.
אלו האישים ששותפים למהלך החשוב הזה: פרופ' אמוץ זהבי - זואולוג ומקים
החברה להגנת הטבע, פרופ' עמנואל מזור - בכיר הגיאולוגים בישראל, פרופ' עמיחי
מזר – ארכיאולוג, חתן פרס ישראל, פרופ' בנו רותנברג – ארכיאולוג וחוקר בקעת
תמנע, מר עזריה אלון – חתן פרס ישראל ומראשוני החברה להגנת הטבע. את
העבודה בשטח יבצע מכון הערבה ללימודי הסביבה, שמושבו בקיבוץ קטורה.