סקר החלופות

 

הדבר הגדול הבא שבו נזדקק למעורבותכם: הוועדה המחוזית דרום אמורה למנות
גוף אובייקטיבי שיבחן את ההשפעות הסביבתיות של הפרוייקט אדיר הממדים.
בנוסף לזאת, ועל פי הנחיית בית המשפט, יתבקש הסוקר לבדוק חלופות למיקומו
של המיזם במרחב תמנע, ובכלל זה גם את "חלופת האפס": מה יהיה אם התוכנית
תבוטל כליל.
תהליך זה נמצא בשלבים מתקדמים ואנחנו נעשה כל מאמץ להבהיר למעורבים בו
כי עיניי אזרחים רבים נשואות אליהם. רבבות החותמים על העצומה דורשים
פיתרון שיאזן בין צורכי פיתוח האזורי, לבין החובה לעשות זאת באופן מושכל, תוך
שמירה על אוצרות הטבע של המדינה.
ה.  הנמצאים במאגר כתובות

הדוא"ל שלנו יעודכנו על ידינו.